Thủ thuật tin học văn phòng

VẼ BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL (Phần 1)

VẼ BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL Ở phần 1 này mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cách để vẽ biểu đồ trong excel. Một trong những kỹ năng excel mà bạn phải...

03/12/2019

CÁCH BẢO VỆ NỘI DUNG TRONG FILE POWER POINT

CÁCH BẢO VỆ NỘI DUNG TRONG FILE POWER POINT Để bảo vệ file power point khi gửi đi thông thường chúng ta hay chuyển sang định dạng pdf, nhưng ở định dạng này...

30/11/2019

BỎ DẤU CÁCH XUỐNG DÒNG TRONG CHUỖI KÍ TỰ

BỎ DẤU CÁCH XUỐNG DÒNG TRONG CHUỖI KÍ TỰ TRONG EXCEL Xuống dòng trong một chuỗi là gì? Nghĩa là bạn sử dụng phím tắt Alt+Enter để xuống dòng trong một ô, chứ...

26/11/2019

DỊCH VĂN BẢN BẰNG WORD

DỊCH VĂN BẢN BẰNG WORD Khi bạn có nhu cầu muốn dịch một văn bản nào đó sang tiếng Việt mà văn bản đó đang nằm trong phần mềm soạn...

21/11/2019