Thủ thuật tin học văn phòng

CÁCH SỬ DỤNG GOOGLE DRIVE TRÊN MÁY TÍNH

CÁCH SỬ DỤNG GOOGLE DRIVE TRÊN MÁY TÍNH Google Drive là một dịch vụ của Google, giúp bạn lưu trữ trực tuyến trên nền đám mây và chia sẻ tập...

19/11/2020

CÁCH NHẬP DỮ LIỆU NHANH TRONG EXCEL

CÁCH NHẬP DỮ LIỆU NHANH TRONG EXCEL Khi bắt đầu học Excel, thì bạn nên tìm hiểu về cách nhập dữ liệu. Để có thể nhập dữ liệu nhanh hơn...

12/11/2020

Ẩn Shape Khi In Trong Excel

Ẩn Shape Khi In Trong Excel Ẩn hiện shape trong excel bằng VBA thì các bạn đã biết rồi phải không nào, mình đã có bài hướng dẫn kỹ thuật ẩn...

11/11/2020

Chuyển Ảnh .JPG Thành .JPEG Bằng Paint

Chuyển Ảnh .JPG Thành .JPEG Bằng Paint Bạn đã từng gặp trường hợp tải một ảnh JPEG lên mà chương trình không cho phép chưa, yêu cầu bạn phải tải...

02/11/2020