Chứng chỉ MOS EXCEL

Trung tâm tin học Trí Tuệ Việt Giới thiệu khóa học Chứng chỉ MOS EXCEL

NỘI DUNG KHÓA HỌC MOS – EXCEL 2019

Chương 1           Làm quen với Microsoft Excel

 • Giới thiệu Excel
 • Mở, đóng, phóng to, thu nhỏ cửa sổ
 • Thao tác với ô và vùng
 • Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt
 • Thao tác với Workbook
 • Thao tác với Worksheet
 • Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác

Chương 2           Làm việc với dữ liệu trong Excel

 • Thao tác xóa dòng, xóa cột
 • Thay đổi kích thước của dòng và cột
 • Hợp nhất các ô (Trộn ô)
 • Căn chỉnh dữ liệu cho dòng tiêu đề
 • Chèn thêm sheet và đổi tên
 • Nhập liệu, hiệu chỉnh
 • Định dạng
 • Tìm và thay thế dữ liệu
 • Sắp xếp và lọc dữ liệu

Chương 3           Giới thiệu và sử dụng các hàm

 • Làm quen với các toán tử (toán tử toán học, toán tử so sánh, toán tử nối chuỗi)
 • Thao tác tính toán đơn giản
 • Giới thiệu công thức và hàm
  • Hàm chuỗi LEFT, RIGHT, MID, LEN, UPER, PROPER, LOWER,
  • Hàm ngày tháng DATE, TIME, DAY, MONTH, YEAR, DATEDIF, EOMONTH, EDATE, DATE
  • Hàm thống kê SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT, SUMIF, COUNTIF, COUNTA, SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS
  • Hàm luận lý IF, AND, OR
  • Hàm dò tìm VLOOKUP, HLOOKUP,INDEX,MATCH
 • Các hàm trong excel

Chương 4           Khai thác cơ sở dữ liệu

 • Sort (sắp xếp) và Filter (lọc)
 • Tổ chức cơ sở dữ liệu trên bảng tính dưới dạng bảng (Table)
 • Quản lý dữ liệu bằng tên riêng
 • Định dạng dữ liệu theo điều kiện (Conditional Formatting)
 • Sắp xếp và trích lọc dữ liệu (Sort, Filter, Advanced Filter)

Chương 5           Đồ thị trong Excel

 • Giới thiệu đồ thị
 • Vẽ đồ thị
 • Các thao tác trên đồ thị

Chương 6          Tổng hợp và phân tích dữ liệu

 • Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)
 • Hợp nhất dữ liệu từ nhiều bảng tính (Consolidate)
 • Phân tích dữ liệu đa chiều (PivotTable và PivotChart)
 • Thao tác sắp xếp

Chương 7           Định dạng trang và in bảng tính

 • Các chế độ hiển thị trang trong Excel
 • Thiết lập thông số cho trang in
 • Thiết lập thông số hộp thoại Print

Chương 8           Làm việc với Macro Tamplate

 • Ghi macro
 • Thực thi macro

 

 

TRÍ TUỆ VIỆT chúc các bạn thành công !

*** Tham khảo khóa học tại trung tâm TRÍ TUỆ VIỆT

–> Các khóa học: lịch khai giảng

-> Khóa học: Excel Cơ bản

-> Khóa học: Excel Nâng Cao

-> Khóa học: Excel từ Cơ bản đến Nâng cao

-> Link đăng ký:  ( Click )

Chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

 

Hồ Chí Minh:

CS1: 84T/8 đường Trần Đình Xu, Phường Cô Giang – Quận 1

CS2: 451 Điện Biên Phủ, Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh

Hotline: 0902.936.936

Rate this post
0902.936.936