8 Lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục

8 Lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục

Khi làm việc với bảng tính Excel, chắc chắn không thể tránh khỏi những lỗi phát sinh ra khi thao các hàm, các công thức tính toán, các thao tác khác trên bảng tính. Để có thể tìm ra lỗi, xử lí lỗi một cách hiệu quả. Dưới đây mình liệt kê những lỗi thường gặp trong công thức Excel và cách khắc phục.

1. ###### Lỗi độ rộng:

a. Khi ô của bạn chứa mã lỗi này, cột không đủ rộng để hiển thị giá trị.

–> Nhấp vào biên phải của tiêu đề cột A và tăng chiều rộng cột.

b. Khi bạn nhập giá trị ngày tháng hoặc thời gian là số âm.

–> Thay đổi giá trị ngày tháng là số dương.

2. #VALUE! Lỗi giá trị:

 • Bạn nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic;
 • Đang nhập một hoặc chỉnh sửa các thành phần của công thức mà nhấn Enter;
 • Nhập quá nhiều tham số cho một toán tử hoặc một hàm trong khi chúng chỉ dùng một tham số. Ví dụ =LEFT(A2:A5);
 • Thi hành một marco (lệnh tự động) liên quan đến một hàm mà hàm đó trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xuất hiện khi trong công thức có các phép toán không cùng một kiểu dữ liệu. Chẳng hạn công thức =A2+A3+A4. Trong đó A2 có giá trị là 1, A3 là 2, A4 có giá trị là Huế. Vì 1, 2 là một ký tự số học, còn Huế là 1 chuỗi mẫu tự nên không thực hiện được phép tính. 

–> Chỉnh sửa cho giá trị của các phép toán có cùng một kiểu dữ liệu là ký tự số học hoặc chuỗi mẫu tự. Thay đổi giá trị của ô A4 thành một số hoặc sử dụng một hàm để bỏ qua các ô có chứa văn bản.

3. #DIV/0! Lỗi chia cho

 • Nhập vào công thức số chia là 0. Ví dụ = MOD(10,0)
 • Số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống.

Ví dụ: Lấy ô A2/A3. Kết quả bão lỗi #DIV/0 như hình sau:

–> Thay đổi giá trị ô A3 thành một giá trị không bằng 0 hoặc sử dụng hàm IF để ngăn chặn lỗi hiển thị.

4. #NAME! Sai tên:

 • Bạn dùng những hàm không thường trực trong Excel như EDATE, EOMONTH, NETWORKDAYS, WORKDAYS,… Khi đó cần phải vào menu Tools – Add-in. Đánh dấu vào tiện ích Analysis ToolPak;
 • Nhập sai tên một hàm số. Trường hợp này xảy tra khi bạn dùng bộ gõ tiếng Việt ở chế độ Telex vô tình làm sai tên hàm như IF thành Ì, VLOOKUP thành VLOOKUP;
 • Dùng những ký tự không được phép trong công thức;
 • Nhập một chuỗi trong công thức mà không có đóng và mở dấu nháy đôi.””;
 • Không có dấu 2 chấm : trong dãy địa chỉ ô trong công thức.

Ví dụ:

Excel không nhận diện được tên trong công thức. Ví dụ như hàm =SM(A2:A4)

 

–> Khắc phục: sửa lại tên hàm cho đúng.

 

5. #N/A Lỗi dữ liệu:

 • Giá trị trả về không tương thích từ [color=] [/color]các hàm dò tìm như VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH.
 • Dùng hàm HLOOKUP, VLOOKUP, MATCH để trả về một giá trị trong bảng chưa được sắp xếp.
 • Không đồng nhất dữ liệu khi bạn sử dụng địa chỉ mảng trong Excel.
 • Quên một hoặc nhiều đối số trong các hàm tự tạo.
 • Dùng một hàm tự tạo không hợp lý.

 

(Xảy ra khi công thức tham chiếu đến một ô trong mảng nhưng ô đó lại không có giá trị. Lỗi này thường xảy ra với các hàm tìm kiếm như VLOOKUP, HLOOKUP… Bạn chỉ cần xem kỹ lại công thức và chỉnh sửa ô mà hàm tham chiếu tới.)

6. #REF! Sai vùng tham chiếu:

 • Xóa những ô đang được tham chiếu bởi công thức. Hoặc dán những giá trị được tạo ra từ công thức lên chính vùng tham chiếu của công thức đó.(Đây là lỗi tham chiếu ô, chẳng hạn bạn xóa dòng hay cột mà dòng cột đó được dùng trong công thức, khi đó sẽ bị báo lỗi #REF!)
 • Liên kết hoặc tham chiếu đến một ứng dụng không thể chạy được.

Ví dụ:

a. Cell C2 tham chiếu đến ô A2 và ô B2.

b. Xóa cột B: Nhấp chuột phải vào tiêu đề B cột và nhấp Delete

c. Chọn ô B1. Các tham chiếu đến ô B1 là không hợp lệ nữa.

d. Để sửa lỗi này, bạn có thể xóa + # REF! trong công thức của ô B1 hoặc bạn có thể hoàn tác tác vụ của mình bằng cách nhấn CTRL + Z.

7. #NUM! Lỗi dữ liệu kiểu số:

 • Dùng một đối số không phù hợp trong công thức sử dụng đối số là dữ liệu kiểu số. Ví dụ bạn đưa vào công thức số âm trong khi nó chỉ tính số dương.
 • Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về.
 • Dùng một hàm trả về một số quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của Excel.

(Giá trị số trong công thức không hợp lệ, số quá lớn hoặc quá bé. Chẳng hạn như phép tính =99^999 sẽ bị báo lỗi #NUM!, bạn chỉ cần giảm bớt giá trị tính toán lại.)

8. #NULL! Lỗi dữ liệu rỗng:

 • Dùng một dãy toán tử không phù hợp
 • Dùng một mảng không có phân cách

(Lỗi này xảy ra khi sử dụng các phép toán tử như =SUM(A1:A5 B1:B5), giữa hai hàm này không có điểm giao nhau, để khắc phục bạn phải xác định chính xác điểm giao nhau giữa hai hàm.)

Tham khảo thêm các khóa học tại : https://tinhocvanphong.edu.vn/

Hãy đến TTV để trải nghiệm khóa học Excel ngay hôm nay nhé!

__________________________________________

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

CS1: 451 Điện Biên Phủ, Phường 25 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM
CS2: 213 Đường 3/2, Phường 9 – Quận 10 – TP.HCM
CS3: 84T/8 Trần Đình Xu – Phường Cô Giang – Quận 1 – TP.HCM
Hotline: 0902.936.936 – 0977.781.414

 

 

 

Rate this post
0902.936.936