CLB Tin Học

XÓA KHOẢNG TRẮNG THỪA TRONG WORD

Đôi khi trong quá trình nhập dữ liệu vào Word, do sơ ý hoặc copy từ một nguồn ngoài khiến cho những lỗi văn bản xảy ra. Một trong số...

27/09/2019

Xoá những số 0 ở đầu ô

Xoá những số 0 ở đầu ô Giả sử bạn có bảng dữ liệu được kết xuất từ một phần mềm nào đó ra , những ô có các con...

20/09/2019

CÁCH TẮT KIỂM TRA CHÍNH TẢ TRONG WORD

Trong quá trình soạn thảo văn bản, bạn thường thấy lỗi gạch chân đỏ dưới chữ làm cho văn bản bị rối mắt, mất thiện cảm. Giải pháp rất đơn...

20/09/2019

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NGẮT DÒNG TRONG EXCEL

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NGẮT DÒNG TRONG EXCEL Trong Excel, bạn không thể đọc được toàn bộ văn bản khi văn bản dài hơn độ rộng của ô. TTV sẽ...

19/09/2019

CÁCH IN MỘT VÙNG CHỌN TRONG MICROSOFT EXCEL

CÁCH IN MỘT VÙNG CHỌN TRONG MICROSOFT EXCEL Để in được, Microsoft Excel cần máy in phải được cài đặt và kết nối với máy tính của bạn. Nếu máy...

25/06/2019