Đào tạo Tin học

VẼ BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL (Phần 1)

VẼ BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL Ở phần 1 này mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cách để vẽ biểu đồ trong excel. Một trong những kỹ năng excel mà bạn phải...

03/12/2019

CÁCH CHÈN VIDEO VÀO POWERPOINT

CÁCH CHÈN VIDEO VÀO POWERPOINT PowerPoint cho phép bạn chèn video vào một slide và phát nó trong khi thuyết trình. Việc chèn video vào các slide sẽ khiến cho...

23/04/2019