Download Miễn Phí

Tài liệu Tin học Trí Tuệ Việt

Tài liệu tin học văn phòng trung tâm Trí Tuệ Việt >>>Xem và tải tài liệu tại các liên kết dưới đây. Link giáo trình PowerPoint 2010 http://tinhocvanphong.edu.vn/ho-tro/giao-trinh-powerpoint-2010-tin-hoc-van-phong-tri-tue-viet Link giáo...

20/03/2016

Bài tập Excel Cơ Bản

Tin học Trí Tuệ Việt gửi tặng các bạn bộ bài tập Excel 2010 cơ bản có lời giải Download: Bai Tap Excel Co Ban Hướng dẫn tin học văn phòng...

11/10/2013

31 Loại Văn Bản Hành Chính & Bản Sao

Stt Tên loại văn bản hành chính Chữ viết tắt 1  Nghị quyết (cá biệt) NQ 2  Quyết định (cá biệt) QĐ 3  Chỉ thị (cá biệt) CT 4  Quy...

10/10/2013