Tài liệu Tin học Trí Tuệ Việt

Tài liệu tin học văn phòng trung tâm Trí Tuệ Việt

>>>Xem và tải tài liệu tại các liên kết dưới đây.

Link giáo trình PowerPoint 2010

https://tinhocvanphong.edu.vn/ho-tro/giao-trinh-powerpoint-2010-tin-hoc-van-phong-tri-tue-viet

Link giáo trình Word 2010

https://tinhocvanphong.edu.vn/ho-tro/giao_trinh_tin_hoc_word

Link giáo trình Excel nâng cao 2010

https://tinhocvanphong.edu.vn/ho-tro/giao-trinh-excel-2010-nang-cao-tri-tue-viet

Link tài liệu khoá Excel căn bản

 

Link tài liệu khoá Excel nâng cao

 

Link bài tập Excel tổng hợp 

 

Link tài liệu khoá Word cơ bản

 

Link tài liệu khoá Word nâng cao

 

Link tài liệu khoá Powerpoint

https://drive.google.com/folderview?id=0B-cSwRqTqafiQUhEYTY1Sl9qdTg&usp=sharing

Rate this post
0902.936.936