31 Loại Văn Bản Hành Chính & Bản Sao

Stt

Tên loại văn bản hành chính

Chữ viết tắt

1

 Nghị quyết (cá biệt)

NQ

2

 Quyết định (cá biệt)

3

 Chỉ thị (cá biệt)

CT

4

 Quy chế

QC

5

 Quy định

QyĐ

6

 Thông cáo

TC

7

 Thông báo

TB

8

 Hướng dẫn

HD

9

 Chương trình

CTr

10

 Kế hoạch

KH

11

 Phương án

PA

12

 Đề án

ĐA

13

 Dự án

DA

14

 Báo cáo

BC

15

 Biên bản

BB

16

 Tờ trình

TTr

17

 Hợp đồng

18

 Công văn

 

19

 Công điện

20

 Bản ghi nhớ

GN

21

 Bản cam kết

CK

22

 Bản thỏa thuận

TTh

23

 Giấy chứng nhận

CN

24

 Giấy ủy quyền

UQ

25

 Giấy mời

GM

26

 Giấy giới thiệu

GT

27

 Giấy nghỉ phép

NP

28

 Giấy đi đường

ĐĐ

29

 Giấy biên nhận hồ sơ

BN

30

 Phiếu gửi

PG

31

 Phiếu chuyển

PC

32

 Thư công

 

 

 Bản sao văn bản

 

1

 Bản sao y bản chính

SY

2

 Bản trích sao

TS

3

 Bản sao lục

SL

Dowload: 31 mau van ban hanh chinh va ban sao

Rate this post
0902.936.936