Viết Hàm tách tên bằng VBA

Bạn đang đau đầu với công việc tách họ tên,

Hoặc tách tỉnh để chuyển các đơn hàng đến bộ phận phân phối tương ứng

Hàm xử lý excel rất dài và khi bạn copy công thức sẽ phải sửa rất nhiều chỗ.

Bằng cách kết hợp một chúc kiến thức về VBA sẽ giúp công việc của bạn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Untitled111

Viết Hàm tách tên bằng VBA

Về ý tưởng: chúng ta phải tìm được vị trí dấu ngăn cách cuối cùng (khoảng trắng, dấu phẩy hoặc dấu ngạch nối,…) nhưng excel không có hàm tìm bên phải nên chúng ta phải kết hợp thêm nhiiều hàm để giải quyết vấn dề đó.

VBA có một hàm như vậy:

Hàm InstrRev: trả về lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi con được chỉ định. Tìm kiếm xảy ra từ bên phải sang trái.

Cú Pháp: InstrRev (tìm trong chuỗi nào, chuỗi cần tìm, vị trí, kiểu so sánh)

Trong ví dụ đề cập phía trên, chúng ta bắt đầu tìm từ bên phải nên vị trí là -1

kiểu so sánh là 0 (phân biệt chữ hoa thường hoặc 1 không phân biệt hoa thường)

Để vào cửa sổ VBA các bạn có thể dùng phím tắt Alt+F11

Bạn click chuột phải vào Workbook của mình và Insert -> Module

Untitled2222

Sau đó nhập vào đoạn code như sau:

Code

Function tachten(hoten)

vt = InStrRev(hoten, ” “, -1, 0)

tachten = Right(hoten, Len(hoten) – vt)

End Function

Bạn có thể tắt cửa sổ VBA và trở lại cửa sổ Excel. Chúng ta đã có hàm tách tên

Untitled333

Tương tự bạn có thể viết lại hàm tách tỉnh thành bằng cách thay dấu khoảng trắng thành dấu phẩy.

Code

Function tachtinh(tinh)

vt = InStrRev(tinh, “,”, -1, 0)

tachten = Right(tinh, Len(tinh) – vt)

End Function

 

Chi tiết liên hệ:  

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

Chi tiết liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

Hồ Chí Minh:
CS1: 276 Phan Đình Phùng, Phường 1 – Quận Phú Nhuận – TP.HCM
CS2: 213 đường 3/2, Phường 9 – Quận 10 – TP.HCM
CS3: 451 Điện Biên Phủ, Phường 25 – Quận Bình Thạnh

ĐT: 028.62.695.695  / Hotline: 0902.936.936

Rate this post
0902.936.936