Video hướng dẫn học excel cơ bản

Trung tâm tin học Trí Tuệ Việt xin được giới thiệu tới các A/C học viên Video hướng dẫn học excel cơ bản

Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Microsoft Excel
http://www.youtube.com/user/vuquangt…20/sxkOFsFgE0c
http://www.youtube.com/user/vuquangt…19/QuH6yREmrvA
Bài 2: Hàm Điều Kiện IF
http://www.youtube.com/user/vuquangt…18/2eZXCZj8SIY
http://www.youtube.com/user/vuquangt…17/limvCfXFDSw
Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or
http://www.youtube.com/user/vuquangt…16/ToaE2JzXz54
http://www.youtube.com/user/vuquangt…15/1x2WF1aYknU
Bài 4: Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID Hàm SumIf
http://www.youtube.com/user/vuquangt…14/TA8klSGm2YI
http://www.youtube.com/user/vuquangt…13/N_pkg-MEo2g
Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm Do Tìm Vlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangt…12/zTOtdDD7jk8
http://www.youtube.com/user/vuquangt…11/uQ9D-wd6CS8
http://www.youtube.com/user/vuquangt…10/5dUYJoX3I-g
Bài 6: Hàm Value,Hàm Vlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/9/FD4qaVL8K4w
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/8/qFfcT9aQS3g
Bài 7: Hàm Hlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/7/9cCyaLnTI6k
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/6/4T2Dyy6nlyY
Bài 8: Ôn Tập Hàm Vlookup,Hlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/5/059HU8OZeFE
Bài 9: Sử Dụng Chức Năng Advanced Filter Để Rút Trích Dử Liệu
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/4/rCMXumbyhF4
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/3/dNqQyFfeHls
Bài 10: Hàm Index,Hàm Match,Hàm Dsum
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/2/pWwZM1xAhoA
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/1/Fp4kLgBT4zk
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/0/0QdyagLuIso
Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp
http://www.youtube.com/user/vuquangt…/0/4agQ7Q8pWa8
File bài tập Excel: http://www.mediafire.com/?cn9bqzoxqfdwbzo
File Giải bài Tập Excel: http://www.mediafire.com/?9tp4ra89tv2ilt4
Flie Giải Bài Tập Theo Video: http://www.mediafire.com/?18fndt0zg3r0jfw

Để có được video chất lượng lưu ý khi dowload bạn chọn 1080i để có độ phân giải tốt Nhất

Đề Thi Chứng Chỉ A.Kết Thúc Môn Excel
http://www.mediafire.com/?b1k3ggff51nw951
Hướng Dẩn Giải Đề Thi Môn Excel
http://www.mediafire.com/?6lquny6fh8zq166

Rate this post
0902.936.936