Tìm ra nhật kí hoạt động gần đây của Gmail

Tìm ra nhật kí hoạt động gần đây của Gmail

Bảo mật máy tính đã được đề cập nhiều gần đây. Hầu như mỗi ngày, giống như chúng ta đọc tin tức kể về ai đó có tài khoản bị xâm nhập. Bạn có thể lo lắng rằng ai đó đã truy cập tài khoản Gmail của bạn. 

TTV sẽ hướng dẫn bạn một mẹo ít biết trên Gmail thông tin cho bạn dù người khác có sử dụng tài khoản Gmail của bạn. Google theo dõi việc sử dụng tài khoản của bạn và bạn có thể xem các bản ghi.

B1: Mở Gmail của bạn

B2: Để tìm ra nhật kí hoạt động gần đây của Gmail, xem góc dưới bên phải của màn hình máy tính của bạn để xem khi tài khoản Gmail của bạn được truy cập lần cuối.1

Nhấp vào Chi tiết để xem hoạt động tài khoản gần đây bao gồm cả địa chỉ IP.

2

B3: Xem địa chỉ IP hiện tại của máy bạn đang hoạt động

3

Nếu nhìn quanh có bất kỳ điều gì trong lịch sử tài khoản của bạn, tài khoản của bạn có thể bị truy cập bởi người khác.

4

Nhấn Đăng xuất khỏi tất cả các phiên Gmail trên Web khác nếu bạn muốn thoát Gmail của bạn khỏi các lần hoạt động trước

5

 

TTV chúc các bạn  thao tác thành công!!

Rate this post
0902.936.936