Thao tác với dữ liệu

Thao tác với dữ liệu

Excel cho phép bạn di chuyển, copy và paste các ô và nội dung các ô thông qua việc cut và paste hoặc copy và paste.

Lựa chọn dữ liệu

Để lựa chọn một ô hoặc dữ liệu để copy hoặc cắt:

• Kích vào ô

• Kích và kéo con trỏ để lựa chọn nhiều ô trong một vùng

Lựa chọn một dòng hay cột:

 

Để lựa chọn một dòng hoặc cột, kích vào đầu mỗi dòng hay cột.

Copy và Paste

 

Để sao chép và dán dữ liệu:

• Lựa chọn ô mà bạn muốn copy

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Copy (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+C)

• Lựa chọn ô nơi bạn muốn dán dữ liệu vào đó.

 

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Paste (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+V)

Thao tác với dữ liệu

Cut và Paste

 

Để cut và paste dữ liệu:

• Lựa chọn ô bạn muốn để cut

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Cut (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+X)

• Lựa chọn ô, nơi bạn muốn dữ liệu được dán vào đó

 

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Paste

Undo và Redo

Để Undo hoặc Redo các hành động bạn vừa thực hiện:

• Trên Quick Access Toolbar

• Kích Undo (tổ hợp phím Ctrl+Z) hoặc Redo (tổ hợp phím Ctrl+Y)

Tính năng tự động điền dữ liệu

 

Tính năng Auto Fill sẽ giúp bạn tự động điền dữ liệu vào ô hoặc chuỗi dữ liệu vào một worksheet thành một vùng được chọn. Nếu bạn muốn các dữ liệu giống nhau được copy vào các ô khác nhau, bạn chỉ cần hoàn thành một ô hay nếu bạn muốn có một chuỗi dữ liệu (như, các ngày trong tuần) điền vào 2 ô đầu tiên trong chuỗi và sau đó sử dụng tính năng Auto Fill.

Để sử dụng tính năng Auto Fill:

• Kích Fill Handle (móc điều khiển ở góc dưới phía bên phải ô)

• Kéo Fill Handle để tự động điền dữ liệu vào các ô.

Rate this post
0902.936.936