Tạo hyperlink trong Excel

Giúp thuận tiện trong việc thao tác với Excel , trung tâm Đào tạo tin học Trí Tuệ Việt hướng dẫn mọi người tạo Hyperlink trên Excel

Hyperlink tren Excel 1

 

 

 

 

 

Tạo hyperlink trong Excel

Trước tiên,  chọn ô muốn chèn hyperlink

>> Click phải chuột chọn Hyperlink

Hoặc vào tab Insert -> Hyperlink

Hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + K

Hyperlink tren Excel 2

Excel hỗ trợ liên kết đến các đối tượng sau:

–         Liên kết website.

–         Liên kết sheet trong chính file đang soạn thảo.

–         Liên kết file tạo mới.

–         Liên kết địa chỉ email.

1.      Liên kết website:

Tại cửa sổ Insert Hyperlink, chọn Existing File or Web Page

Address: nhập địa chỉ website cần liên kết (lưu ý gõ đầy đủ)

Text to display: gõ text hiển thị trên ô Excel (trường hợp tạo liên kết cho text, còn với picture, shape…không gõ)

 Click trái chuột vào ScreenTip: gõ text hiển thị khi rê chuột vào nội dung hiển thị hyperlink.

>> Click OK (xong)

Hyperlink tren Excel 3

Kết quả: click trái chuột để trỏ đến liên kết

Hyperlink tren Excel 4

2.      Tạo liên kết đến sheet của chính file đang soạn thảo:

Tại cửa sổ Insert Hyperlink, chọn Place in This Document.

Or select a place in this document: chọn sheet cần liên kết

Text to display, ScreenTip: nhập nội dung tương tự phần trên

>> OK (xong)

Hyperlink tren Excel 5

3.      Liên kết file tạo mới:

Tại Insert Hyperlink, chọn Create New Document.

Name of new document: điền tên cho file cần tạo

Click trái chuột vào Change: chọn đường dẫn cho file excel mới cần tạo

Text to display, ScreenTip: nhập nội dung tương tự phần trên

>> OK (xong)

Hyperlink tren Excel 6

4.         Liên kết địa chỉ email.

Tại Insert Hyperlink chọn E-mail Address.     

E-mail address: gõ địa chỉ email cần gửi, và nhập nội dung tiêu đề trong phần

Subject: gõ nội dung tiêu đề mail

>> OK (xong)

Hyperlink tren Excel 7

5/5 - (1 bình chọn)
0902.936.936