Tài liệu tin học văn phòng

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các tài liệu tin học văn phòng do nhiều tác giả và nhiều bên biên soạn để giúp các bạn có thể tìm đọc và tự nghiên cứu theo hướng hiệu quả nhất.  Trí Tuệ Việt xin giới thiệu đến các bạn một số tài liệu tin học văn phòng phổ biến hiện nay.  

1.  Tài liệu học tin học văn phòng

Nội dung chính gồm có bốn phần chính:

  • Phần 1– MICROSOFT WINDOWS: Giới thiệu chung về phần mền Windows, các khái niệm cơ bản Windows; Giao diện của Windowns, Quản lý tệp; Cấu hình của Windows Internet và các dịch vụ.
  • Phần 2 – MICROSOFT WORD: Giới thiệu chung về phần mền Word; Trang trí – định dạng văn bản; In ấn; Các thao tác với dữ liệu dạng bảng; Trộn văn bản; Các thao tác hoàn thiện văn bản.  Tạo Web pages.
  • Phần 3 – MICROSOFT EXCEL: Tạo lập bảng dữ liệu; Hoàn thiện bảng và in ấn; Đồ thị trong Excel; Thống kê, phân tích dữ liệu; Cơ sở dữ liệu trong Excel; Dữ liệu trên Web pages.
  • Phần 4 – MICROSOFT POWERPOINT: Bắt đầu với Powerpoint; Xây dựng và định dạng các SLIDE; Làm việc với đối tượng đồ họa, bảng biểu, âm thanh trong SLIDE; Sử dụng các Template và thiết lập Slide Master, trình diễn Slide.

link: http://www. mediafire. com/download/TTV

2.  Tài liệu học tin học văn phòng – Microsoft Word 2010

Nội dung cuốn sách này như sau:

I.  Những điểm mới trong Microsoft Word 2010

1. Tối ưu Ribbons

2. Hệ thống menu mới lạ

3. Chức năng Backstage View

4. Chức năng Paster Preview

5. Chức năng Text Effect

6. Lưu file dưới dạng PDF và XPS được tích hợp sẵn

7. Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button

8. Khả năng mở rộng màn hình

9. Chức năng chỉnh sửa file Media chuyên dụng

10. Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản

11. Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệp

12. Phát triển chức năng tìm kiếm

13. Tùy chọn bảo mật mạnh mẽ

II.  Nội dung chính

Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010

Chương 2: Thực hiện định dạng văn bản

Chương 3: Thực hiện chèn các đối tượng

Chương 4: Thao tác với bảng biểu

Chương 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010

Chương 6: Các phím tắt trong Word

Chương 7: Một số mẹo hay trên Word 2010

Link: http://www. mediafire. com/?sh63yrl5m1yro4z

3.  Tài liệu học tin học văn phòng – Microsoft Excel 2010

I.  Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010 

Thêm tính năng Sparkline

Tính năng Slicers

Định dạng dữ liệu có điều kiện

PivotTables và PivotCharts

Share Workbook

II.  Nội dung chính

Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 

1. 1 Giới thiệu Excel

1. 2.  Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ

1. 3.  Thao tác với ô và vùng

1. 4.  Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt

1. 5 Thao tác với workbook

1. 6.  Thao tác với worksheet

Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel 

2. 1.  Nhập liệu, hiệu chỉnh

2. 2.  Định dạng

2. 3 Tìm và thay thế dữ liệu

2. 4 Sắp xếp và lọc dữ liệu

Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm 

3. 1 Giới thiệu công thức và hàm:

3. 2 Các hàm trong excel

Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu 

4. 1.  Sort (sắp xếp) và Filter (lọc)

4. 2 PivotTable và PivotChart

Chương 5: Đồ Thị Trong Excel 

5. 1 Giới thiệu đồ thị

5. 2.  Vẽ đồ thị

5. 3.  Các thao tác trên đồ thị

Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính 

6. 1.  Các chế độ hiển thị trang trong Excel

6. 2.  Thiết lập thông số cho trang in

6. 3.  Thiết lập thông số hộp thoại Print

6. 4.  Các lưu { khác

Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates 

7. 1 Macro

Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật 

8. 1 Phím Tắt

8. 2 Thủ thuật

Link trực tiếp: http://upfile. vn/Fdu

Dưới đây là đầy đủ giáo trình chính hãng của microsoft Vietnam như VIsio, Oulook, Powerpoint,. .  Tùy nhu cầu mà bạn có thể xem và down về ở đây:

Tài liệu tin học văn phòng đầy đủ nhất

5/5 - (1 bình chọn)
0902.936.936