Sử dụng Nhóm hàm Luận lý

Sử dụng Nhóm hàm Luận lý

Các hàm luận lý (logical) được sử dụng rất nhiều trong quá trình xử lý dữ liệu trong Excel. Nếu các bạn chưa biết hết về các hàm luận lý thông dụng thì cùng theo dõi bài viết dưới đây. Bài viết tổng hợp cú pháp và chức năng của các hàm trong nhóm hàm luận lý trong Excel.

IF

= IF(logical_text, [value_if_true], [value_if_false])

Logical_text: Biếu thức kiểm tra, trả về True hoặc False.

Value_if_true: Giá trị trả về nếu biếu thức kiểm tra là True.

Value_if_false: Giá trị trả về nếu biếu thức kiểm tra là False.

Ứng dụng: Dùng để kiểm tra giá trị (khi có trên một trường hợp trả về kết quả). Trả về một giá trị nếu điều kiện đúng/ True, và một giá trị khác nếu điều kiện sai/ False.

Slide67

Tham khảo ví dụ: Xếp loại theo điều kiện

viif

AND

= AND(logical1, [logical2], …)

Logical: biểu thức kiểm tra đúng (True) hay sai (False).

Ứng dụng: Kiểm tra với trên 1 điều kiện VÀ với nhau. Trả về giá trị True nếu tất cả các biểu thức là đúng/True ; trả về giá trị sai/False nếu có một hay nhiều biểu thức là sai/ False.

Slide68

Ví dụ:

viand

OR

= OR(Logical1, [logical2], …)

Logical: biểu thức kiểm tra đúng (True) hay sai (False).

Ứng dụng: Kiểm tra với trên 1 điều kiện HOẶC với nhau. Trả về giá trị False nếu tất cả các biểu thức là sai/False ; trả về giá trị True nếu có một hay nhiều biểu thức là đúng/ True.

Slide69

Ví dụ

vior

NOT

= NOT(logical)

Logical: biểu thức kiểm tra đúng (True) hay sai (False).

Ứng dụng: Kiểm tra với điều kiện là PHỦ ĐỊNH. Kết quả là TRUE nếu biểu thức logic là FALSE và ngược lại.

IFERROR

= IFERROR(value, value_if_error)

Value: Là giá trị kiểm tra có lỗi hay không.

Value_if_error: Giá trị trả về nếu lỗi, là các loại lỗi sau đây: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, hoặc #NULL!.

Ứng dụng: Trả về một giá trị thay thế khác nếu công thức có lỗi. Thường dùng để kiểm tra lỗi trong các công thức.

Slide70

Chi tiết liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

Hồ Chí Minh:

CS1: 276 Phan Đình Phùng, Phường 1 – Quận Phú Nhuận – TP.HCM

CS2: 213 đường 3/2, Phường 9 – Quận 10 – TP.HCM

CS3: 451 Điện Biên Phủ, Phường 25 – Quận Bình Thạnh

ĐT: 028.62.695.695  / Hotline: 0902.936.936

5/5 - (1 bình chọn)
0902.936.936