SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NGẮT DÒNG TRONG EXCEL

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NGẮT DÒNG TRONG EXCEL

Trong Excel, bạn không thể đọc được toàn bộ văn bản khi văn bản dài hơn độ rộng của ô. TTV sẽ hướng dẫn trình bày cách điều chỉnh văn bản trong một ô bằng cách ngắt dòng hoặc nhập dấu ngắt dòng.

Chúng ta  đang tạo một bảng trong Excel. Có một văn bản dài và văn bản này khó đọc. Khi độ dài của văn bản vượt quá độ rộng của một ô, văn bản sẽ chồng chéo với ô bên cạnh và một phần của văn bản bị ẩn. Mặt khác, nếu tôi mở rộng chiều rộng của ô đó, bảng trông không cân đối.

Hình1

Việc bạn cần làm là chọn một ô có chứa văn bản dài và bấm vào DRAP TEXT, bạn có thể thấy tuỳ chọn này trên tab HOME

Hình 2

Văn bản đã được ngắt dòng.

Hình 3

Văn bản đã được ngắt dòng để phù hợp với độ rộng của cột.

Giao diện trông khác với ở Excel 2003. Có thể thực hiện điều này trong Excel 2003 không?

Bạn đừng lo. Có một cách khác. Bạn cũng có thể ngắt dòng từ Format Cells (Định dạng Ô). Bạn có thể sử dụng phương pháp này trong Excel 2003, Excel 2007 và Excel 2010.

Cho tôi biết thêm về phương pháp thay thế này.

Bấm chuột phải vào ô bạn muốn ngắt dòng và bấm Format Cells (Định dạng Ô). Trên tab Alignment (Căn chỉnh), chọn hộp kiểm Wrap text (Ngắt dòng) và bấm OK.

Hình4

Nhưng nếu bạn có Excel 2007 hoặc Excel 2010, TTV khuyên bạn nên sử dụng nút Wrap Text (Ngắt Dòng) vì nút này hiệu quả hơn.

Cho đến lúc này, TTV đã trình bày cho bạn cách ngắt dòng trong một ô. Việc biết rằng bạn có thể ngắt dòng của toàn bộ cột hay hàng cùng lúc là hữu ích. Ngoài ra bạn có thể nhập dấu ngắt dòng theo cách thủ công. Trước tiên, bấm chuột phải vào ô mà bạn muốn ngắt dòng. Sau đó, ô này sẽ được hiển thị ở chế độ chỉnh sửa.

Hình 5

Tiếp theo, bấm vào điểm bạn muốn ngắt dòng và Nhấn Alt + Enter.

Hình 6

Bằng cách nhấn đồng thời cả phím Alt và Enter, tôi có thể nhập dấu ngắt dòng mọi chỗ tôi muốn. Khi ô có chứa vài mục, việc đọc sẽ dễ dàng hơn nhiều bằng cách đặt mỗi mục trên một dòng. Cảm ơn bạn nhiều.

Hình 7

TTV chúc bạn thao tác thành công!!!

Rate this post
0902.936.936