MS Excel : Chỉnh sửa Worksheet

MS Excel : Chỉnh sửa Worksheet

Chèn ô, dòng và cột trong Worksheet

Để chèn các ô, dòng, và cột trong Excel:

• Đặt con trỏ vào dòng bên dưới nơi bạn muốn chèn một dòng mới, hoặc đặt con trỏ vào bên trái cột nơi bạn muốn chèn một cột mới

• Kích nút Insert trên nhóm Cells của tab Home

• Kích vào lựa chọn thích hợp để chèn Cell (ô), Row (dòng) hoặc Column (cột)

Xóa các ô, dòng và cột

 

Để xóa các ô, dòng và cột:

• Đặt con trỏ vào ô, dòng hay cột mà bạn muốn xóa

• Kích nút Delete trên nhóm Cells của tab Home

• Kích lựa chọn thích hợp để xóa: Cell, Row, hay Column

MS Excel : Chỉnh sửa Worksheet

Tìm và thay thế dữ liệu

 

Để tìm dữ liệu hoặc tìm và thay thế dữ liệu:

• Kích nút Find & Select trên nhóm Editing của tab Home

• Chọn Find hoặc Replace

 

• Hộp thoại Find and Replace xuất hiện, nhập từ muốn tìm trong mục Find What (nếu bạn chọn Find ở bước trên) hoặc nhập từ muốn tìm trong mục Find What và từ thay thế trong mục Replace with (nếu bạn chọn Replace ở bước trên).

 

• Kích nút Options để tìm thêm các tùy chọn

Go To Command

 

Lệnh Go To sẽ đưa bạn đến một ô cụ thể bằng cách tham chiếu đến ô (chữ cái đầu cột và số dòng) hoặc tên ô

• Kích nút Find & Select trên nhóm Editing của tab Home

• Kích Go To

Kiểm tra lỗi chính tả

 

Để kiểm tra lỗi chính tả

• Trên tab Review, kích nút Spelling

Công cụ này sẽ giúp bạn kiểm tra lỗi chính tả nội dung trong toàn Worksheet

Rate this post
0902.936.936