Khóa học Excel nâng cao cho doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp bạn đang muốn đào tạo excel nâng cao cho nhân viên tại công ty?
 • Bạn đang tìm đơn vị đào tạo uy tín, chất lượng?
 • Trung tâm tin học Trí Tuệ Việt là đơn vị đào tạo tin học văn phòng hàng đầu tại Việt Nam, được các doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn làm đơn vị đào tạo hợp tác lâu dài.
 • Khóa học Excel nâng cao cho doanh nghiệp sẽ giúp bạn tổng hợp, thống kê, phân tích dữ liệu đưa ra báo cáo, tạo darhboard, tự động hóa công việc, xử lý dữ liệu linh hoạt hơn,…
 • Khóa học excel nâng cao cho doanh nghiệp, Trí Tuệ Việt đảm bảo cho doanh nghiệp bạn những vấn đề sau:
 • Tiết kiệm thời lượng triệt để, chỉ tăng số lượng giáo viên, không tăng thời lượng đào tạo
 • Kiến thức chuyên sâu, đi sát ứng dụng thực tế >> giúp học viên nắm được logic thuật toán để có thể xử lý linh hoạt các vấn đề công việc
 • Giải đáp tất cả vấn đề học viên vấp phải trong công việc
 • Hỗ trợ giải đáp 1 năm sau khóa học
 • Đảm bảo kiến thức đầu ra cho tất cả các học viên
 • Sologan “Giữ chữ tín để thành công” là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình hoạt động và phát triển của Công ty. Trí Tuệ Việt cam kết
 • Giữ chữ tín để mang lại giá trị cho khách hàng đúng cam kết.
 • Giữ chữ tín để duy trì mối quan hệ đối tác bền vững.
 • Giữ chữ tín để xây dựng ngôi nhà chung lớn mạnh.
 • Giữ chữ tín để trường tồn và phát triển bền vững.

Phí đào tạo: Thỏa thuận

Nội dung học:

 • Lý thuyết và ứng dụng hàm (6 giờ)
 1. Các kiểu dữ liệu
 2. Hàm xử lý chuỗi / Text functions:
  LEFT, LEN, MID, RIGHT, TRIM, VALUE, FIND, SEARCH, REPLACE, LOWER, UPPER, PROPER, SUBSTITUTE, TEXT
 3. Hàm thời gian / Date & Time functions:
  TODAY, NOW, MONTH, YEAR, WEEKDAY, DAY, DATE
 4. Hàm số học / Math & Trig functions:
  ABS, INT, MOD, PRODUCT, ROUND, SUM, SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT
 5. Hàm thống kê / Statistical functions:
  AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTIF, COUNTIFS.
 6. Các hàm Cơ sở dữ liệu: DSUM, DAVERAGE, DCOUNT
 7. Hàm dò tìm / Lookup & Reference functions:
  VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX.
 8. Công thức mảng và ứng dụng
 9. Các lỗi thường gặp
 • Cơ sở dữ liệu (Database) (3 giờ)
 1. Sắp xếp và trích lọc dữ liệu (Sort & Filter)
 2. Xử lý dữ liệu với định đạng Table
 3. Kiểm tra dữ liệu nhập (Data validation)
 4. Định dạng có điều kiện (Conditional Formatting)
 5. Lọc dữ liệu với Advanced Filter
 6. Chuyển chuỗi thành cột (Text to Columns)
 7. Xóa giá trị trùng (Remove Duplicates)
 8. Di chuyển nhanh (Go to Special à Visible cells only)
 • Tổng hợp và phân tích dữ liệu (3 giờ)
 1. Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)
 2. Hợp nhất dữ liệu (Consolidate)
 3. Phân tích dữ liệu đa chiều (PivotTable và PivotChart)
 • Tự động hóa công việc với Macro (2 giờ)
 1. Tạo một Macro
 2. Thực thi Macro
 3. Gán Macro cho các đối tượng điều khiển (Button, TextBox, Image…)
 4. Ứng dụng Macro
 • Ứng dụng nâng cao (5 giờ)
 1. Đặt tên vùng và công thức (Defined Names)
 2. Indirect và các ứng dụng nâng cao
 3. Dò tìm từ nhiều nguồn
 4. Offset và các ứng dụng nâng cao
 5. Xây dựng các Dashboard đơn giản (VD: KPI Dashboard)
 6. Tham chiếu dữ liệu sử dụng hyperlink
 • Xuất tập tin (1 giờ)
 1. Bảo vệ tập tin, bảng tính hoặc một số được chỉ định trong bảng tính (Protect Workbook, Protect Sheet)
 2. Canh lề với show margins
 3. In chẵn, lẻ
 4. Điều chỉnh chức năng hiển thị hay không hiển thị khi in các đối tượng trong bảng tính
 5. Lặp tiêu đề dòng cột ở tất cả trang in
 6. Tự động điều chỉnh bảng tính trong 1 trang
 7. Tạo, hiệu chỉnh header, footer
 • Bạn có thể tham khảo các đơn vị từng hợp tác với Trí Tuệ Việt:

https://tinhocvanphong.edu.vn/khach-hang-tieu-bieu/

Tổng hợp đánh giá của một số đơn vị đã hợp tác

 1. Công Ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam (hiện chuyển quyền sở hữu sang Công Ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

holcim2. TNHH Avery Dennison Việt Nam

Lớp thứ nhất

den1Lớp thứ hai

denni2

3. Công ty TNHH Dunlopillo Việt Nam

dunlop

4. Công ty TNHH Amway Việt Nam

amway

 

 

Rate this post
0902.936.936