Kết hợp hàm offset và hàm sum

Kết hợp hàm offset và hàm sum

Hàm OFFSET trong Excel trả về tham chiếu tới một phạm vi cách một ô hoặc phạm vi ô một số hàng và một số cột đã xác định. Tham chiếu được trả về có thể là một ô đơn hoặc một phạm vi ô. Bạn có thể chỉ rõ số hàng và số cột cần trả về, được sử dụng trong trường hợp muốn xem hoặc tính toán, phân tích dữ liệu của một ô hay một dãy trong bảng tính dựa vào một vùng tham chiếu có sẵn trước đó.

Công thức hàm OFFSET:
=OFFSET(reference, rows, cols, height, width)

Trong đó:
Reference: là vùng tham chiếu làm cơ sở cho hàm (làm điểm xuất phát) để tạo vùng tham chiếu mới.
Rows: là số dòng bên trên hoặc bên dưới reference, tính từ ô đầu tiên (ô ở góc trên bên trái) của reference. Ví dụ nếu rows là 3, sẽ có 3 dòng trả về và nằm bên dưới reference. Khi rows là số dương thì các dòng trả về nằm bên dưới reference, khi rows là số âm thì các dòng trả về nằm bên trên reference.
Cols: là số cột bên trái hoặc bên phải reference, tính từ ô đầu tiên (ô ở góc trên bên trái) của reference. Ví dụ nếu cols là 4 sẽ có 4 cột trả về và nằm bên phải của reference. Khi cols là số dương thì các cột trả về nằm bên phải reference, khi cols là số âm thì các cột trả về nằm bên trái reference.
Height: là số dòng của vùng tham chiếu cần trả về. Height phải là số dương.
Width: là số cột của vùng tham chiếu cần trả về. Width phải là số dương.

Chú ý:
– Nếu rowscols làm cho vùng tham chiếu vượt ra khỏi phạm vi của bảng tính thì hàm OFFSET() sẽ báo lỗi #REF!.
– Hàm OFFSET() không di chuyển hay làm thay đổi bất kỳ phần nào được chọn vì hàm chỉ trả về một tham chiếu. Các bạn có thể sử dụng hàm OFFSET() kết hợp với các hàm cần đến một đối số tham chiếu như hàm SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX…

Ví dụ về kết hợp hàm OFFSET() với hàm SUM() để tính tổng vùng bôi vàng B9-F10, với vùng tham chiếu là bảng B8-F11 ta dùng công thức: =SUM(OFFSET(B8:F11,B5,C5,D5,E5))

Khi thay đổi thông số tại ô J13, ta sẽ được kết quả SUM cho vùng vôi vàng mới là H9-L11

Tương tự bạn cũng có thể thay hàm SUM bằng các hàm khác như hàm AVERAGE, hàm COUNT, hàm MIN, MAX…để có kết quả ứng dụng tương tự.

TTV chúc các bạn thành công!

—————————————

ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÍ TUỆ VIỆT

CS1: 84T/8 Trần Đình Xu – Phường Cô Giang – Quận 1

CS2: 213 Đường 3/2 – Phường 9 – Quận 10 – Hồ Chí Minh

CS3: 451 Điện Biên Phủ – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh

Hotline: 0902.936.936 – 0977.781.414

Rate this post
0902.936.936