Hướng dẫn về lỗi #N/A và cách khắc phục

Thủ thuật tin học văn phòng

Khi chúng ta làm việc với bảng tính excel, lập các công thức tính toán, chúng ta thường gặp lỗi #N/A. Vậy lỗi #N/A trong excel là gì? Đây là câu hỏi mà không ít bạn khi sử dụng khi sử dụng hàm trong excel. Lỗi #N/A được trả về công thức excel khi không tìm thấy giá trị.

Hướng dẫn về lỗi #N/A và cách khắc phục

1.  Lỗi #N/A thường gặp trong hàm vlookup khi không tìm thấy điều kiện tìm kiếm.

–         Đầu tiên chúng ta mở file excel cần tính toán

Hướng dẫn về lỗi #N/A trong excel
Hướng dẫn về lỗi #N/A trong excel

 

–         Ở đây chúng ta cần dò tìm tên hàng, thì dùng hàm vlookup để dò tìm tên hàng tương ứng với mã hàng cho trước.

–         Tuy nhiên ở đây với mã hàng k005, hàm vlookup trả về giá trị #N/A – lỗi không tìm thấy giá trị. Do trong danh sách bảng tra 1 không có mã k005.

 

Hướng dẫn về lỗi #N/A trong excel
Hướng dẫn về lỗi #N/A trong excel

 

–         Khi gặp trường hợp này thì bạn cần mở rộng vùng tìm kiếm, để bổ sung những mã hàng còn lại. Và sửa lại vùng dữ liệu chứa mã k009.

Hướng dẫn về lỗi #N/A trong excel
Hướng dẫn về lỗi #N/A trong excel

 

 2.   Lỗi #N/A do không cố định vùng

–         Ở bảng không cố định vùng tìm kiếm bạn sẽ thấy trường hợp xuất hiện lỗi #N/A. Nguyên nhân là do ta không cố định vùng dữ liệu. Khi copy công thức xuống những dòng còn lại thì vùng dữ liệu cũng chạy theo. Do đó, giá trị trả về của hàm vlookup trong trường hợp này là #N/A.

 

Hướng dẫn về lỗi #N/A trong excel
Hướng dẫn về lỗi #N/A trong excel

 

>>>Xem thêm Khóa Học Excel cơ bản đến nâng cao tại Trí Tuệ Việt

Click vào đây để xem hướng dẫn về lỗi #N/A và cách khắc phục

 

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
0902.936.936