Hướng dẫn trích lọc dữ liệu nâng cao

Cách sử dụng trích lọc nâng cao trong Excel 2010

Trích lọc nâng cao (Advanced) là một tính năng tuyệt vời của Excel sẽ giúp bạn trích lọc được những điều kiện khác nhau tùy ý. Thậm chí di chuyển được vùng trích lọc sang vùng mới.

Dưới đây là phần trích lọc báo cáo tỉ lệ thuế của các mặt hàng

Hướng dẫn cách trích lọc nâng cao

Hướng dẫn cách trích lọc nâng cao

–         Bước 1: vào data -> Advanced

Hướng dẫn cách trích lọc nâng cao

Hướng dẫn cách trích lọc nâng cao

+ List range: vùng (bảng) dữ liệu

–         Bước 2: ở ô Criteria range: mình quét vùng điều kiện

–         Bước 3: Copy to: vị trí mà mình đưa ra kết quả

–         Bước 4: nhấn ok để hoàn thành

Hướng dẫn cách trích lọc nâng cao

Hướng dẫn cách trích lọc nâng cao

>>>Tham khảo thêm tại Khóa Học Excel Nâng Cao

Click vào đây để xem video hướng dẫn cách trích lọc

 

Rate this post
0902.936.936