Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu từ các Sheet trong excel 2010

Thủ thuật tin học văn phòng

Để tóm tắt và báo cáo kết quả từ dữ liệu trên trang tính riêng lẻ, bạn có thể hợp nhất dữ liệu từ các sheet riêng lẻ vào một trang tính. Các trang tính bạn muốn hợp nhất có thể nằm trong 1 cửa sổ làm việc dưới 1 trang tính hoặc trong 1 cửa sổ làm việc khác. Khi bạn hợp nhất dữ liệu vào một trang tính, bạn có thể cập nhật và tổng hợp chúng một cách dễ dàng hơn.

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

–         Bước 1: mở các sheet dữ liệu cần tổng hợp

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

 

–         Bước 2: tạo 1 sheet mà bạn muốn hợp nhất dữ liệu

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

 

–         Bước 3: mở sheet tổng hợp dữ liệu. Vào Consolidate

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

 

–         Bước 4: mở sheet chứa dữ liệu cần tổng hợp, quét hết vùng dữ liệu vào ô reference chọn add.

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

 

>>Xem thêm Khóa Học Excel Nâng Cao tại Trí Tuệ Việt

Click vào đây để xem hướng dẫn tổng hợp dữ liệu trong excel 2010

Rate this post
0902.936.936