Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Sparklines trong excel

Thủ thuật tin học văn phòng

Để theo dõi tiến trình công việc hay sự tăng trưởng, phát triển của một đối tượng nào đó thường chúng ta nghĩ đến các biểu đồ. Với những tính năng mạnh mẽ của excel có thể giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề và yêu cầu khác nhau. Trong đó có tính năng tạo biểu đồ minh hoạ cho các dữ liệu có sẵn. Việc này sẽ giúp người dùng có thể quản lý chặt chẽ các dữ liệu của mình.

Hướng dẫn cách sử dụng Sparklines trong excel 2010

        – Bước 1: Mở file excel muốn tạo biểu đồ minh hoạ

Hướng Dẫn Sử Dụng Sparklines trong excel

Hướng Dẫn Sử Dụng Sparklines trong excel

 

        – Bước 2:  chọn vùng excel muốn đặt biểu đồ vào Insert chọn Sparklines

Hướng dẫn sử dụng Sparklines

Hướng dẫn sử dụng Sparklines

 

        – Bước 3:  Cửa sổ create spartlines. Nhập dữ liệu muốn vẽ biểu đồ vào ô Data range

Hướng dẫn sử dụng Sparklines trong excel

Hướng dẫn sử dụng Sparklines trong excel

 

        – Kết quả

Hướng dẫn sử dụng Sparkline trong excel

Hướng dẫn sử dụng Sparkline trong excel

 

– Muốn định dạng màu thể hiện cho từng cột giá trị, chọn vùng biểu đồ chọn Format chọn Marker Color, chọn  High Point

Hướng Dẫn Sử Dụng Sparklines Trong excel

Hướng Dẫn Sử Dụng Sparklines Trong excel

– Kết quả định dạng

Hướng Dẫn Sử Dụng Sparklines trong excel

Hướng Dẫn Sử Dụng Sparklines trong excel

 >>>Xem thêm Khoá Học Excel Cơ Bản đến Nâng Cao tại Trí Tuệ Việt

 

 

Rate this post
0902.936.936