Hàm Sum trong Excel, hàm sumif trong excel

Trung tâm đào tạo tin học văn phòng Excel xin giới thiệu tới các bạn cách sử dụng hàm Sum và Sumif

SUM (Hàm SUM Trong Excel)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SUM trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm SUM thêm tất cả các số mà bạn quy định như đối số. Mỗi đối số có thể là một phạm vitham chiếu ô,mảnghằng sốcông thức, hay kết quả từ hàm khác. Ví dụ, SUM(A1:A5) thêm toàn bộ số được chứa trong các ô từ A1 đến A5. Thêm ví dụ khác, SUM(A1, A3, A5) thêm số được chứa trong các ô A1, A3 và A5.

Cú pháp

SUM(number1,[number2],...)'

Cú pháp hàm SUM có các đối số sau đây:

  • Số1    Bắt buộc. Đối số đầu tiên mà bạn muốn thêm.
  • Số2, …    Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 mà bạn muốn thêm.

Chú thích

  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
  • Nếu bất kỳ đối số nào là giá trị lỗi, hoặc bất kỳ đối số nào là văn bản mà không thể diễn dịch thành số được, Excel sẽ hiển thị một lỗi.

Ví dụ

ham-sum-trong-excel

Excel – Hàm SUMIF, hàm tính tổng có điều kiện, ví dụ và cách dùng

Hàm SUMIF được biết đến với chức năng tính tổng có điều kiện, được sử dụng khá nhiều trên bảng tính Excel, bạn có thể sử dụng hàm này để thực hiện các công việc tính toán chính xác và hiệu quả.

Khác với hàm SUMSUMIF là hàm tính tổng có điều kiện, được dùng khi chúng ta cần tính tổng một vùng nào đó trong bảng tính theo điều kiện cho trước. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nắm rõ cú pháp và cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel.

CÁCH DÙNG HÀM SUMIF – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: SUMIF(range, criteria,sum_range)

Trong Đó:

Range: Là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện.

Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm này.

Sum_range: Vùng cần tính tổng.

VD: Sử dụng hàm SumIF tính tổng phụ cấp cho CTV trong bảng số liệu dưới đây:

cach-dung-ham-sumif-trong-excel-1

Khi cần tính tổng cột nào đó mà có nhiều hơn 1 điều kiện thì ta sử dụng hàm SUMIFS, với cú pháp như sau:

SUMIFS(Vùng cần tính tổng, Vùng chứa điều kiện 1, điều kiện 1, vùng chứa điều kiện 2, điều kiện 2,…)

VD: Tính tổng phụ cấp của các CTV nữ trong danh sách sau:

cach-dung-ham-sumif-trong-excel-2

Qua các ví dụ trên chắc hẳn bạn đã hiểu được cách dùng hàm SUMIF trên bảng tính Excel. Nhờ đó mà bạn có thể vận dụng vào công việc của mình hiệu quả nhất.

Rate this post
0902.936.936