Hướng dẫn sử dụng hàm Hlookup trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Hlookup trong Excel

Hàm HLOOKUP

  • Chức năng: Hàm Hlookup dò tìm theo dòng (row) giúp trả về giá trị tương ứng trong bảng dò với giá trị dò tìm ở dòng đầu tiên (bên trên) của một bảng dữ liệu.
  • Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])
  • Tham số:

Lookup_value: Giá trị dò.

Table_array: Bảng dò (dạng dòng).

Row_index_num: Cột cần tìm .

Range_lookup: Kiểu dò (True/1: dò tương đối – False/0: dò chính xác).

Một số ví dụ sử dụng hàm Hlookup

  • ví dụ 1: Dò tìm chính xác

Tìm tên hàng dựa vào bảng danh mục hàng hóa.

Gía trị dò là mã hàng

Bảng dò là bảng danh mục hàng hóa

cột dò lấy dòng số 2

kiểu dò: dò chính xác

ham hlookup 1

  • Ví dụ 2: Dò tìm tương đối

Tìm đơn giá dựa vào bảng giá xăng.

Gía trị dò là ngày bán, nhưng bảng giá xăng chỉ có 3 ngày nên không thể dò chính xác tuyệt đối ( số 0) và phải dò tương đối (số 1)

ham hlookup 3

  • Ví dụ 3: Trường hợp lồng ghép hàm Left, right, mid, trong hàm Hlookup

Tìm Tên hàng dựa vào bảng danh mục hàng hóa.

Gía trị dò là Mã SP, nhưng mã hàng là 2 ký tự đầu nên dùng hàm left để lấy 2 ký tự làm giá trị dò.

ham hlookup 4

  • Ví dụ 4: Nhiều dòng giá trị cần tìm khác nhau.

Tìm đơn giá dựa vào bảng danh mục hàng hóa và loại hình.

Gía trị dò có thể lấy Mã hàng hoặc Tên hàng để dò, ví dụ sau sử dụng Tên hàng làm giá trị dò.

Bảng dò: Chọn từ dòng Tên hàng vì tên hàng là giá trị dò.

Dòng dò: Vì có 2 loại giá sỉ và lẻ  –> Nếu loại hình là sỉ thì dò dòng 2, ngược lại dò dòng 3.

Kiểu dò: dò chính xác (số 0) (vì dữ liệu là chuỗi nên dò chính xác)

ham hlookup 2

*** Tham khảo khóa học tại trung tâm TRÍ TUỆ VIỆT

–> Các khóa học: lịch khai giảng

-> Khóa học: Excel Cơ bản

-> Khóa học: Excel Nâng Cao

-> Khóa học: Excel từ Cơ bản đến Nâng cao

-> Link đăng ký:  ( Click )

Liên hệ: 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

TTV Building- 123 Phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0433.681.888 / Hotline: 098.949.6886 ( Mr Ân )

cs1: 55/5 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho – Quận 1 – Hồ Chí Minh

cs2: 142A, Nguyễn Văn Trỗi – Phường 8 – Quận Phú Nhuận – Hồ Chí Minh

ĐT: 08.62.695.695 / Hotline: 0902.936.936 ( Ms Vân Anh )

5/5 - (1 bình chọn)
0902.936.936