Giáo Trình Excel 2010

Giáo trình học Excel 2010 Tiếng Việt, Hướng dẫn dử dụng phần mềm. Giáo trình Microsoft Excel 2010 Toàn tập. Giáo trình, Microsoft Excel 2010, Toàn tập. Excel 2010 từ cơ bản đến nâng cao

Trí Tuệ Việt cung cấp giáo trình Excel 2010 tập hợp tất cả các kiến thức về Excel 2010 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình được biên soạn dựa trên quá trình làm việc thực tế và thiên về thực hành, lý thuyết xúc tích, cô đọng, dễ hiểu, dễ làm. Nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho học viên đến với Trí Tuệ Việt.

dang-ky-hoc-excel-powerpoint-nang-cao

Nội dung bài học Excel

Moduel 1: Làm quen với Microsoft Excel 3
1.1. Giới Thiệu Microsoft Excel 3
1.1.1. Các thành phần trong cửa sổ Excel 3
1.1.2. Cấu trúc của một workbook 3
1.1.3. Các kiểu dữ liệu và cách nhập 4
1.1.4. Các loại địa chỉ và các thông báo lỗi thường gặp 6
Moduel 2: Các Thao Tác Cơ Bản 8
2.1. Xử lý trên khối dữ liệu 8
2.2. Thao tác trên hàng và cột 9
2.3. Định dạng cách hiển thị dữ liệu 10
Moduel 3: Một Số Hàm Trong Excel 18
3.1 Giới thiệu công thức và hàm 18
3.2 Các hàm trong excel 26
3.2.1. Nhóm hàm về thống kê 26
3.2.2. Nhóm hàm về phân phối xác suất 28
3.2.3. Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính 30
3.2.4. Các hàm tài chính – financian functions 31
3.2.5. Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách 35
3.2.6. Hàm toán học và lượng giác 50
3.2.7. Hàm xử lý văn bản và dữ liệu 63
Moduel 4: Thao Tác Trên Cơ Sở Dữ Liệu 79
4.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu 79
Sort (sắp xếp) và Filter (lọc 79
4.2. Sắp xếp 79
4.3. Lọc dữ liệu 80
Moduel 5: Đồ Thị Trong Excel 82
5.1 Giới thiệu đồ thị 82
5.2. Vẽ đồ thị 82
5.3. Các thao tác trên đồ thị 86
Moduel 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính 101
6.1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel 101
6.2. Thiết lập thông số cho trang in 101
6.3. Thiết lập thông số hộp thoại Print 106
6.4. Các lưu ý khác 108

Tham khảo :

Khóa học excel nâng cao

Khóa học Excel cơ bản

dang-ky-hoc-excel-powerpoint-nang-cao

5/5 - (2 bình chọn)
0902.936.936