Để bảo vệ tài liệu dùng Word, Excel

Để bảo vệ tài liệu dùng Word, Excel

Thông tin lưu trong bảng tính hay văn bản của bạn có thể được giữ bí mật ở mức độ cao nhờ tính năng bảo mật sẵn có trong Microsoft Office. Những bước hướng dẫn đơn giản sau đây sẽ giúp bạn sử dụng được ngay các tính năng này.

Bộ phần mềm Word, Excel, PowerPoint và các chương trình Microsoft Office 2003 khác cung cấp mật khẩu bảo vệ để giúp ngăn chặn truy cập không mong muốn vào thông tin quan trọng của bạn. Có hai mức bảo vệ bằng mật khẩu: Chỉ đọc (Read-Only) và Bảo vệ bằng mật khẩu (Password Protected).

Mức độ chỉ đọc cho phép người bất kỳ đọc một tài liệu, nhưng chỉ những người có mật khẩu mới có thể sửa tài liệu. Tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu chỉ những người có mật khẩu mới có thể mở được.

Để bảo vệ tài liệu dùng Word, Excel

Bảo mật ở mức “Chỉ đọc” – Read Only

1. Mở tệp.

2. Trong trình đơn Tools, nhấn vào Options, và sau đó nhấn Security.

3. Trong hộp Password to modify, nhập mật khẩu, và sau đó nhấn OK.

4. Trong hộp Reenter password to modify, nhập lại mật khẩu, và sau đó nhấn OK.

Bảo vệ file bằng mật khẩu – Password Protected
1. Mở tệp.

2. Trong trình đơn Tools, nhấn vào Options, và sau đó nhấn Security.

3. Trong hộp Password to open, nhập mật khẩu, và sau đó nhấn OK.

4. Trong hộp Reenter password to open, nhập lại mật khẩu, và sau đó nhấn OK.

Bắt đầu xây dựng thói quen bảo mật tốt hơn ngay hôm nay, bạn có thể tăng cường bảo mật thông tin cũng như hiệu quả công việc của bạn trong dài hạn.

Rate this post
0902.936.936