hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel

Một giáo viên cần xếp loại học lực của học sinh, nhân viên kế toán lương cần điền đúng thông tin của từng nhân viên, tính tiền thưởng dựa vào ngày công, một kế toán kho in ra tên sản phẩm dựa vào bảng mã hoặc hóa đơn, nhân viên bán hàng siêu thị sắp xếp các mặt hàng theo đúng chủng loại….nhưng chưa biết cách áp dụng Excel vào thực tế.

Tinhocvanphong.edu.vn chỉ bạn cách dùng và ứng dụng thực tế của hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel để giải quyết những vấn đề trên

 1. VLOOKUP
  • Chức năng: Dò tìm theo cột và trả về giá trị tương ứng
  • Cú pháp: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, Col_index_num, [range_lookup])

Lookup_value Giá trị cần tìm

Table_array Bảng tham chiếu

Row_index_num STT của cột cần lấy trong bảng tham chiếu

Range_lookup      = 0(FALSE): tìm giá trị chính xác

                                      = 1(true-mặc định): tìm giá trị xấp xỉ (trong khoảng), bảng tham chiếu phải sắp xếp tăng dần.

 Ví dụ 1: Điền chức vụ của từng nhân viên dựa vào mã nhân viên

Ứng dụng thực tế của hàm Vlookup_0 trong Excel

          Ở ví dụ trên, ta phải dùng hàm VALUE(RIGHT(A7)) để cắt chuỗi 1 ở ô A7 thành số 1.

Ví dụ 2: dựa vào ngày công, hãy điền vào ô thưởng % tương ứng

Ứng dụng thực tế của hàm Vlookup_1 trong Excel

            Với ví dụ này, số ngày công ko thể giống y hệt những giá trị ở bảng phụ được, do đó, ta phải sử dụng tham số 1_tìm kiếm xấp xỉ, và giá trị ở bảng phụ phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

 1. HLOOKUP
  • Chức năng: Dò tìm theo hàng và trả về giá trị tương ứng
  • Cú pháp: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Lookup_value Giá trị cần tìm

Table_array Bảng tham chiếu

Row_index_num STT của cột cần lấy trong bảng tham chiếu

Range_lookup      = 0(FALSE): tìm giá trị chính xác

= 1(true-mặc định): tìm giá trị xấp xỉ (trong khoảng), bảng tham chiếu phải sắp xếp tăng dần.

Ví dụ: Điền phòng ban cho từng nhân viên dựa vào Mã nhân viên

Ứng dụng thực tế của hàm Hlookup trong Excel

Trong công thức này, ta sử dụng LEFT(A7) để cắt kí tự A ở ô A7

 • Ngoài những ví dụ trên, hàm Vlookup và Hlookup sử dụng cho việc quản lý “kho, nhân sự, điểm, tài khoản…”, bảng biểu “ kê khai thuế, tính lương, nhập liệu, quản lý bán hàng… ”

TRÍ TUỆ VIỆT chúc các bạn thành công !

*** Tham khảo khóa học tại trung tâm TRÍ TUỆ VIỆT

–> Các khóa học: lịch khai giảng

-> Khóa học: Excel Cơ bản

-> Khóa học: Excel Nâng Cao

-> Khóa học: Excel từ Cơ bản đến Nâng cao

-> Link đăng ký:  ( Click )

-> Link FaceBook

Chi tiết liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

Hồ Chí Minh:

CS1: 276 Phan Đình Phùng, Phường 1 – Quận Phú Nhuận – TP.HCM

CS2: 213 đường 3/2, Phường 9 – Quận 10 – TP.HCM

CS3: 451 Điện Biên Phủ, Phường 25 – Quận Bình Thạnh

ĐT: 028.62.695.695  / Hotline: 0902.936.936

 

 

Rate this post
0902.936.936