Các phím tắt hữu dụng trong ứng dụng Office

Các phím tắt hữu dụng trong ứng dụng Office

Trong quá trình sử dụng máy tính, chức năng của các phím tắt rất hữu ích trong việc giúp chúng ta thực hiện các thao tác mà không cần rời tay khỏi bàn phím. Dưới đây là một số phím tắt cơ bản mà không phải người nào cũng biết:

Microsoft Office
– Ctrl+Z, Ctrl+Y: tương đương với chức năng Undo và Redo trong Word nhưng cũng hiệu quả trong các phần mềm khác như Photoshop, Exel…
– Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U: in đậm, in nghiêng, gạch chân các chữ đã bôi đen.
– Ctrl+P: in những gì hiển thị trên cửa sổ.
– Ctrl+Backspace: xóa cả từ thay vì từng chữ cái.
– Ctrl+Shif+mũi tên “lên”, “xuống”: chọn và bôi đen từng đoạn văn bản.
– Ctrl+Enter: chèn trang vào Word.
– Chèn biểu tượng: Alt+Ctrl+C để có kí hiệu ©, Alt+Ctrl+R để có ®, Alt+Ctrl+T cho ký hiệu ™

Các phím tắt hữu dụng trong ứng dụng Office

Microsoft Outlook
– Ctrl+1: mở cửa sổ Mail.
– Ctrl+2: mở Calendar.
– Ctrl+3: mở Contacts.
– Ctrl+4: mở Tasks.
– Ctrl+5: mở Notes.
– Ctrl+Shift+M: tạo tin nhắn mới trong Outlook.
– Ctrl+Shift+C: tạo liên lạc (Contact) mới.
– Ctrl+N: soạn tin nhắn mới.
– Ctrl+R: trả  lời tin nhắn.

Internet Explorer (IE) và Firefox
– Ctrl+D: thêm trang web đang hiển thị vào Favorites/ Bookmarks.
– Alt+Home: trở về trang chủ.
– Phím Tab: chạy con trỏ sang những phần khác nhau của trang web.
– Ctrl+F: hiển thị mục tìm kiếm (Find) trên web.
– F11: thay đổi màn hình to nhỏ của cửa sổ.
– F5 hoặc Ctrl+R: làm mới web đang chạy.
– ESC: ngừng tải trang web.
– Ctrl+T: tạo tab mới và đưa con trỏ vào URL trong Firefox.
– Ctrl+L (sử dụng trong Firefox), Ctrl+Tab (trong IE): đưa con trỏ vào URL và bôi đen văn bản hiện hành.
– Ctrl+W: đóng 1 tab trong Firefox hoặc cửa sổ hiển thị trong IE.
– Ctrl ++ hoặc Ctrl +-: tăng hoặc giảm kích thước văn bản trong Firefox.

Rate this post
0902.936.936