Các hàm xử lý chuỗi trong Excel (Phần I)

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

1.      Hàm LEFT

Chức năng: Cắt và trả về chuỗi ký tự bên trái của chuỗi.

Cú pháp: LEFT(Text,[num_chars])

Tham số:

Text: chuỗi.

Num_chars : Số ký tự muốn cắt từ bên trái.

Ví dụ:

h1

2.      Hàm RIGHT

Chức năng: Cắt và trả về chuỗi ký tự bên phải của chuỗi.

Cú pháp: RIGHT(Text,[num_chars])

Tham số:

Text: chuỗi.

Num_chars : Số ký tự muốn cắt từ bên phải.

  • Ví dụ: 

h2

3.      Hàm MID

Chức năng: Cắt và trả về chuỗi ký tự ở giữa của chuỗi.

Cú pháp: MID(Text, start_num, num_chars)

Tham số:

Text: chuỗi.

Start_num: Số vị trí bắt đầu cắt.

Num_chars: Số ký tự muốn cắt bắt đầu từ start_num.

Ví dụ:

h3

4.      Hàm LEN

     Chức năng: Trả về tổng số độ dài của một chuỗi.

         Cú pháp: LEN(Text)

         Tham số:

Text: chuỗi muốn đếm số ký tự.

         Ví dụ: LEN(“ABCD”) –> 4

5.      Hàm VALUE

         Chức năng: Chuyển một số chuỗi thành số value.

         Cú pháp: VALUE(Text)

         Tham số:

Text: số kiểu chuỗi.

         Ví dụ: VALUE(“4”) –> 4

6.      Hàm TRIM

         Chức năng: Cắt bỏ những khoảng trắng thừa trong một chuỗi.

   Cú pháp: TRIM(Text)

         Tham số:

Text: chuỗi.

       Ví dụ: TRIM(“ A B  C “) –> A B C

7.      Hàm LOWER

Chức năng: Chuyển một chuỗi viết hoa thành viết thường.

         Cú pháp: LOWER(Text)

         Tham số:

Text: chuỗi muốn chuyển.

        Ví dụ: LOWER(“ABCD”) –> abcd

8.      Hàm UPPER

         Chức năng: Chuyển một chuỗi viết thường thành viết hoa.

         Cú pháp: UPPER(Text)

         Tham số:

Text: chuỗi muốn chuyển.

         Ví dụ: UPPER(“abcd”) –> ABCD

9.      Hàm PROPER

 Chức năng: Chuyễn những chữ cái đầu của từ trong một chuỗi thành viết hoa.

         Cú pháp: PROPER(Text)

         Tham số:

Text: chuỗi muốn chuyển.

         Ví dụ: PROPER(“nguyen van an”) –> Nguyen Van An

*** Tham khảo khóa học tại trung tâm TRÍ TUỆ VIỆT

–> Các khóa học: lịch khai giảng

-> Khóa học: Excel Cơ bản

-> Khóa học: Excel Nâng Cao

-> Khóa học: Excel từ Cơ bản đến Nâng cao

-> Link đăng ký:  ( Click )

Liên hệ: 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

TTV Building- 123 Phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0433.681.888 / Hotline: 098.949.6886 ( Mr Ân )

cs1: 55/5 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho – Quận 1 – Hồ Chí Minh

cs2: 142A, Nguyễn Văn Trỗi – Phường 8 – Quận Phú Nhuận – Hồ Chí Minh

ĐT: 08.62.695.695 / Hotline: 0902.936.936 ( Ms Vân Anh )

5/5 - (2 bình chọn)
0902.936.936