word

CÁCH TẮT KIỂM TRA CHÍNH TẢ TRONG WORD

CÁCH TẮT KIỂM TRA CHÍNH TẢ TRONG WORD Trong quá trình soạn thảo văn bản, bạn thường thấy lỗi gạch chân đỏ dưới chữ làm cho văn bản bị rối...

20/09/2019

Cách gán phím tắt trong word

Trung tâm tin học văn phòng Trí Tuệ Việt tổng hợp cách gán phím tắt trong Word CÁCH GÁN PHÍM TẮT TRONG WORD  Microsoft Word đã gán cho mỗi biểu tượng này...

19/01/2018