Soạn thảo Gmail dễ hơn bằng cách đặt của sổ phóng to theo mặc định.

Google đã cho phép người dùng Gmail được tiếp tục lựa chọn sử dụng màn hình soạn thảo ở chế độ toàn màn hình.


21

Sau khi tính năng này tiếp tục hoạt động, bạn sẽ thấy biểu tượng để mở rộng cửa sổ soạn thảo theo kiểu pop-up. Hãy nhấn vào đó để làm xuất hiện cửa sổ soạn thảo toàn màn hình.

 22

Thậm chí, bạn có thể thiết lập để Gmail, theo mặc định, luôn mở cửa sổ soạn thảo toàn màn hình. Hãy nhấn vào mũi tên More Options ở góc dưới bên phải của cửa sổ soạn thảo.

Từ đây, đánh dấu lựa chọn “Default to full-screen”.

23

Bạn sẽ vẫn có thể mở một cửa sổ soạn thảo trong một tab (thẻ) hoặc cửa sổ mới bằng cách giữ phím “Shift” và nhấn chuột vào nút “Compose”, hoặc biểu tượng mở rộng.

Rate this post
0902.936.936