Excel 2010

VẼ BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL (Phần 1)

VẼ BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL Ở phần 1 này mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cách để vẽ biểu đồ trong excel. Một trong những kỹ năng excel mà bạn phải...

03/12/2019

5 TÙY CHỈNH TRONG OPTIONS EXCEl

5 TÙY CHỈNH TRONG OPTIONS EXCEl 1. Tính toán đa nhiệm (Multi-threading) Multi – threading là việc sử dụng khả năng xử lý đa nhiệm của các bộ vi xử...

09/01/2019