Hỗ Trợ Học Viên

Bài tập Excel Cơ Bản

Tin học Trí Tuệ Việt gửi tặng các bạn bộ bài tập Excel 2010 cơ bản có lời giải Download: Bai Tap Excel Co Ban Hướng dẫn tin học văn phòng...

11/10/2013

31 Loại Văn Bản Hành Chính & Bản Sao

Stt Tên loại văn bản hành chính Chữ viết tắt 1  Nghị quyết (cá biệt) NQ 2  Quyết định (cá biệt) QĐ 3  Chỉ thị (cá biệt) CT 4  Quy...

10/10/2013