Thủ thuật tin học văn phòng

MS Excel : Định dạng bảng tính

MS Excel : Định dạng bảng tính Chuyển đổi văn bản thành cột Đôi khi bạn muốn tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô. Bạn có...

09/10/2013

MS Excel : Phát triển Workbook

MS Excel : Phát triển Workbook Định dạng các tab Workbook Bạn có thể đổi tên một bảng tính hay thay đồi màu sắc của các tab nếu cần thiết....

09/10/2013

MS Excel : Định dạng trang tính và in

MS Excel : Định dạng trang tính và in Thiết lập nhãn in Chức năng Print Titles cho phép bạn lặp lại các heading của cột và dòng vào đầu...

09/10/2013

MS Excel : Layout

MS Excel : Layout Tách bảng tính Bạn có thể tách một bảng tính thành nhiều vùng để dễ dàng xem từng phần của một bảng tính. Để tách bảng...

09/10/2013

Kiểm tra nhập liệu trong Excel

Kiểm tra nhập liệu trong Excel Về việc kiểm tra nhập liệu trong Excel ngoài cách dùng VBA, còn có một cách khác đơn giản hơn đó là dùng công...

09/10/2013