Thủ thuật tin học văn phòng

THAM CHIẾU DỮ LIỆU TỪ 2 BẢNG

THAM CHIẾU DỮ LIỆU TỪ 2 BẢNG Trong quá trình làm việc với bảng tính excel, các bạn đã quen với việc sử dụng hàm Hlookup hoặc Vlookup để lấy...

10/01/2017

TẠO MẬT KHẨU CHO MỖI SHEET

TẠO MẬT KHẨU CHO MỖI SHEET bạn có 1 file excel với nhiều sheet và bạn muốn không cho ai đó sửa đổi sheet nào đó thì bạn có thể...

09/01/2017

CÁCH ĐÍNH KÈM FILE TRONG WORD 2010

CÁCH ĐÍNH KÈM FILE TRONG WORD 2010             Đính kèm file trong Word giúp người dùng có thể thêm các tập tin vào văn bản Word. Nếu bạn chưa biết...

07/01/2017