Thủ thuật tin học văn phòng

Cách so sánh 2 văn bản trong Word

Cách so sánh 2 văn bản trong Word Bạn có 2 văn bản giống nhau về nội dung chính nhưng có một số điểm khác nhau, bạn muốn biết 2...

16/05/2017

Cách trộn 2 thư trên một trang giấy

Cách trộn 2 thư trên một trang giấy Bạn đã biết cách trộn thư, trộn văn bản trong Word nhưng văn bản của bạn chỉ chiếm một phần trong trang...

12/05/2017