Thủ thuật tin học văn phòng

Tạo Email Group trong hòm thư Gmail

Tạo Email Group trong hòm thư Gmail Khi bạn thường xuyên phải gửi email cho nhiều người trong một nhóm làm việc. Thay vì mỗi lần gửi email các bạn...

24/10/2019

XÓA KHOẢNG TRẮNG THỪA TRONG WORD

XÓA KHOẢNG TRẮNG THỪA TRONG WORD Đôi khi trong quá trình nhập dữ liệu vào Word, do sơ ý hoặc copy từ một nguồn ngoài khiến cho những lỗi văn...

27/09/2019

Xoá những số 0 ở đầu ô

XOÁ NHỮNG SỐ 0 Ở ĐẦU Ô Giả sử bạn có bảng dữ liệu được kết xuất từ một phần mềm nào đó ra , những ô có các con...

20/09/2019

CÁCH TẮT KIỂM TRA CHÍNH TẢ TRONG WORD

CÁCH TẮT KIỂM TRA CHÍNH TẢ TRONG WORD Trong quá trình soạn thảo văn bản, bạn thường thấy lỗi gạch chân đỏ dưới chữ làm cho văn bản bị rối...

20/09/2019