Trung Tâm Trí Tuệ Việt Đào Tạo THVP Cho Tập Đoàn Eurowindow

  • Với định hướng phát triển bền vững, tầm nhìn của Eurowindow là tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng hoàn thiện khác và từng bước vươn tầm quốc tế. Sứ mệnh của Eurowindow đối với khách hàng là Tiên phong mang đến những giải pháp tốt nhất, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa kiến trúc đô thị. Với xã hội, Eurowindow luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông và toàn thể thành viên trong công ty.

    chu-dau-tu-eurowindow

    Tập đoàn Eurowindow ký hợp đồng đào tạo chính thức độc quyền đào tạo với trung tâm Trí Tuệ Việt vào tháng 8 năm 2016. Trải quá 2 năm TTV đã đào tạo 7 khóa cho các cán bộ phòng kế toán, phòng quản lý nhân sự, phòng kinh doanh của tập đoàn. Khóa đào tạo mới nhất được tổ chức tại phòng máy của trung tâm TTV. Do giảng viên Th.s Trần Thu Phương đảm nhiệm, cô Phương cũng là người gắn bó đào tạo cho tập đoàn Eurowindow suốt 2 năm vừa rồi. Giữa các cán bộ của tập đoàn và giảng viên của TTV có sự gắn bó vô cùng thân thiết, ngoài khóa đào tạo giảng viên còn hỗ trợ phát sinh công việc trong quá trình thực tế.  Việc xử lý các bảng tính phức tạp, các thống kê chi tiết đã quá quen thuộc với các cán bộ của tập đoàn. Qua nhiều khóa đào tạo giảng viên của trung tâm cũng hiểu sâu hệ thống, các đầu việc để có được đánh giá tổng quát nhất, đào tạo cho phòng ban tiếp sau.

  • euro_window_15euro_window_11euro_window_5euro_window_7euro_window_9euro_window_1Hình ảnh đào tạo tại trung tâm TTV – Tập đoàn Eurowindow

Tham kho các khóa hc khác dành cho doanh nghip ca trung tâm TTV:

Đánh giá bài viết