Liên Hệ

26/01/2018

nhóm hàm Cơ Sở Dữ Liệu

NHÓM HÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU Chúng ta đã từng sử dụng qua hoặc biết về nhóm hàm Thống Kê như Sum, Count, Avegare, Min, Max, … hoặc cao hơn đó là Sumif, Sumifs, Countif, Countifs, … Và nhóm hàm Cơ Sở Dữ Liệu cũng vậy, nó cho phép bạn tính một mặt hàng hoặc […]

Excel, Excel 2010, Trí Tuệ Việt
19/01/2018

Cách chèn biểu tượng và ký tự đặc biệt trong Word

Trung tâm tin học văn phòng Trí Tuệ Việt tổng hợp mẹo cách chèn biểu tượng và ký tự đặc biệt trong Word Cách chèn biểu tượng và ký tự đặc biệt trong Word Có đến hàng trăm biểu tượng không xuất hiện trên bàn phím được Microsoft Word cung cấp để bạn có thể chèn vào tài liệu.Chẳng hạn, […]

Thủ thuật tin học văn phòng, Trí Tuệ Việt