Đào tạo Tin học

CÁCH CHÈN VIDEO VÀO POWERPOINT

CÁCH CHÈN VIDEO VÀO POWERPOINT PowerPoint cho phép bạn chèn video vào một slide và phát nó trong khi thuyết trình. Việc chèn video vào các slide sẽ khiến cho...

23/04/2019