Excel

5 TÙY CHỈNH TRONG OPTIONS EXCEl

5 TÙY CHỈNH TRONG OPTIONS EXCEl 1. Tính toán đa nhiệm (Multi-threading) Multi – threading là việc sử dụng khả năng xử lý đa nhiệm của các bộ vi xử...

09/01/2019

NHÓM HÀM THÔNG TIN (Phần 1)

NHÓM HÀM THÔNG TIN (Phần 1) Sau khi nhập dữ liệu trong Excel, bạn muốn kiểm tra xem những ô dữ liệu đó có bị lỗi hay không? Hay bạn muốn...

31/01/2018

nhóm hàm Cơ Sở Dữ Liệu

NHÓM HÀM CƠ SỞ DỮ LIỆU Chúng ta đã từng sử dụng qua hoặc biết về nhóm hàm Thống Kê như Sum, Count, Avegare, Min, Max, … hoặc cao hơn...

26/01/2018

Sử dụng nhóm hàm thời gian 4

Cách sử dụng nhóm hàm thời gian 4 Bạn muốn tính deadline?? Bạn muốn tính ngày công cho nhân viên??? Hãy theo dõi bài viết tiếp theo của Trí Tuệ...

22/01/2018

Nhóm hàm CHUỖI (TEXT) Copy

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm CHUỖI. Phần II: Hàm chuyển đổi chuỗi, tìm kiếm và thay thế. Ở phần I, Trí Tuệ Việt đã hướng dẫn các bạn cách...

17/01/2018

Nhóm hàm thống kê SUM trong excel

Hướng dẫn sử dụng Nhóm hàm thống kê SUM Bài viết cuối cùng về nhóm hàm thống kê mà Trí Tuệ Việt muốn đưa tới cho bạn, đó là nhóm...

16/01/2018

Nhóm hàm CHUỖI (TEXT)

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm CHUỖI. Phần II: Hàm chuyển đổi chuỗi, tìm kiếm và thay thế. Ở phần I, Trí Tuệ Việt đã hướng dẫn các bạn cách...

16/01/2018