CLB Tin Học

23/02/2018

Viết Hàm tách tên bằng VBA

Bạn đang đau đầu với công việc tách họ tên, Hoặc tách tỉnh để chuyển các đơn hàng đến bộ phận phân phối tương ứng Hàm xử lý excel rất dài và khi bạn copy công thức sẽ phải sửa rất nhiều chỗ. Bằng cách kết hợp một chúc kiến thức về VBA sẽ giúp […]

Thủ thuật tin học văn phòng