All posts by: thuyttv

About thuyttv

20/03/2016

Tài liệu Tin học Trí Tuệ Việt

Tài liệu tin học văn phòng trung tâm Trí Tuệ Việt >>>Xem và tải tài liệu tại các liên kết dưới đây. Link giáo trình PowerPoint 2010 http://tinhocvanphong.edu.vn/ho-tro/giao-trinh-powerpoint-2010-tin-hoc-van-phong-tri-tue-viet Link giáo trình Word 2010 http://tinhocvanphong.edu.vn/ho-tro/giao_trinh_tin_hoc_word Link giáo trình Excel nâng cao 2010 http://tinhocvanphong.edu.vn/ho-tro/giao-trinh-excel-2010-nang-cao-tri-tue-viet Link tài liệu khoá Excel căn bản   Link tài liệu khoá Excel […]

Download Miễn Phí, Hỗ Trợ Học Viên, Tài liệu thành viên
13/11/2015

Giáo trình Powerpoint 2010 tin học văn phòng Trí Tuệ Việt

Giáo trình Powerpoint 2010 tin học văn phòng Trí Tuệ Việt Trung tâm tin học Trí Tuệ Việt cung cấp học viên bộ “Giáo trình Powerpoint 2010”. Nội dung từ cơ bản đến nâng cao, hướng dẫn chi tiết các thao tác thực hiện cùng với hình ảnh minh hoạ cụ thể. Bộ tài liệu […]

Download Miễn Phí, Hỗ Trợ Học Viên, Tài liệu thành viên