All posts by: anhminh

About anhminh

20/01/2018

Sử dụng Nhóm hàm Luận lý

Sử dụng Nhóm hàm Luận lý Các hàm luận lý (logical) được sử dụng rất nhiều trong quá trình xử lý dữ liệu trong Excel. Nếu các bạn chưa biết hết về các hàm luận lý thông dụng thì cùng theo dõi bài viết dưới đây. Bài viết tổng hợp cú pháp và chức năng […]

Thủ thuật tin học văn phòng
29/12/2017

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel (Phần I)

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel 1.      Hàm LEFT Chức năng: Cắt và trả về chuỗi ký tự bên trái của chuỗi. Cú pháp: LEFT(Text,[num_chars]) Tham số: Text: chuỗi. Num_chars : Số ký tự muốn cắt từ bên trái. Ví dụ: 2.      Hàm RIGHT Chức năng: Cắt và trả về chuỗi ký tự bên […]

Thủ thuật tin học văn phòng
17/08/2017

Khóa học Word và PowerPoint cơ bản

       Đào tạoKhóa học Word và Powerpoint cơ bản.Trung tâm đào tạo tin học Trí Tuệ Việt xin giới thiệu Khóa học Word và Powerpoint cơ bản Đánh giá bài viết Incoming search terms:các cách chèn shaps cơ bản

Trí Tuệ Việt
  • 1
  • 2